BeeKay Nimma

Zanger - Gitarist - Liedjesschrijver

(singer-guitarist-songwriter)

 "Songs in my key of life"

                                           "Het is zoals het is en het is goed zo"

                                                                                             ( "It is what it is and it is okay" )

                                                                       

Tijdens mijn lessen klassiek gitaar, op de Lindenberg Muziekschool in Nijmegen toen ik een jaar of tien was, werd al snel duidelijk dat ik meer interesse had in de popmuziek van de jaren zestig die toentertijd op de radio zenders gedraaid werd dan in de noten van de studieboeken. The Beatles, The Kinks, The Hollies, Deep Purple, The Free etc. maar ook de singer/songwriter protestsongs uit die periode maakten de gitarist/zanger in mij wakker. Het logische gevolg was dat ik na twee jaar de deur van de muziekschool achter mij dicht trok en mijzelf autodidacties ben gaan ontwikkelen op zowel gitaar- als zanggebied.
Ik kan mij mijn eerste "openbare optreden"
 nog goed herinneren toen we met ons gezin op de camping stonden in Schaarsbergen, eind jaren '60 begin jaren '70,
al waar ik mijn eerste succesje
😊 boekte bij de jonge mede campinggasten met mijn vertolking van de Vietnam protestsong van Country Joe and the Fish. Ik was op slag besmet met het "optreed" virus en dat smaakte natuurlijk naar meer. Het resulteerde eind 1973 in mijn eerste band CIRCLE samen met Jacques Lejeune en Theo Jansen. Muzikaal en ook commercieel gezien een goede keuze gezien het aantal optredens dat er uit voortvloeide.   

Na 2 jaar moesten Jacques en ik de samenstelling van de band gedwongen wijzigen maar dat was meteen een goed moment om koers te verleggen in een andere richting hetgeen resulteerde in het samen met Theo Hofman en Joop Thijssen oprichten van de band  "DECEMBER".

Vanaf 1976 tot 1995 heb ik daar, ook met de latere leden Wim Bakker, Frans Hondijk en Morris Holtzhuizer in verschillende samenstellingen met veel plezier heel Nederland en half Belgie en Duitsland doorkruist.
Vanaf het moment dat we in 1995 merkten dat de koek op was ging de stekker er uit en heb ik daarna tot 2006 nog mijn entertainment steentje bijgedragen aan de duo's MET 'SEN BEIJE met Wim Bakker en GROOT PLEZIER met Wil Balfoort. Vanwege gezondheidsredenen bleven mijn gitaar en microfoon daarna een paar jaar onaangeraakt maar eenmaal genezen kroop het bloed toch weer waar het niet gaan kan.
Nu ben ik en mijn alter ego "BeeKay Nimma", al weer een tijdje terug daar waar ik me op mijn best voel: in de muziek als zanger en gitarist zowel solo als in meerdere bands.
Ik houd me tegenwoordig voornamelijk bezig met het schrijven, componeren en vertalen van songs voor mijzelf in het country genre en daarnaast maak ik samen met mijn vaste producer Harrie van den Heuvel  liedjes voor  zangers en zangeressen in het
Nederlandstalige circuit.


                "En ik ben nog lang niet klaar"

During my classical guitar lessons at the Lindenberg Music School in Nijmegen when I was about ten years old, it soon became clear that I was more interested in the pop music of the sixties that was played on the radio stations at that time than in the notes of my study books. The Beatles, The Kinks, The Hollies, Deep Purple, The Free, etc., but also the singer/songwriter protestsongs from that period awakened the guitarist/singer in me. The logical consequence was that after two years I closed the door of the music school behind me and started developing self-taught skills in both playing guitar and singing.
I still remember my first "public appearance"  when we were camping with our family in Schaarsbergen, in the late 60s and early 70s. where I achieved my first success 😊 with the young fellow camping guests with my rendition of that Vietnam protest song by Country Joe and the Fish. I was immediately infected with the "performance" virus and of course I wanted more. This resulted in my first band "CIRCLE" at the end of 1973 together with Jacques Lejeune and Theo Jansen. Musically and commercially a good choice given the number of performances .
After 2 years, Jacques and  me were forced to change the composition of the band, but it also was a good time to change course in a different direction, which resulted in founding the band "DECEMBER" together with Theo Hofman and Joop Thijssen.
From 1976 to 1995, I enjoyed traveling throughout the Netherlands and half of Belgium and Germany also with the later members Wim Bakker, Frans Hondijk and Morris Holtzhuizer.
The moment we noticed  that  the enthusiasm diminished in 1995 it was time to pull the plug.

I continued to contribute my entertainment to the duos MET 'SEN BEIJE with Wim Bakker and GROOT PLEZIER with Wil Balfoort until 2006. Due to health reasons, I  had to lay down my guitar and microphone for a few years, but once healed the blood started to crawl again.
Now me and my alter ego "BeeKay Nimma"  are back where I feel at my best: in music as a singer and guitarist, both solo and in multiple bands,
Nowadays I mainly focus on writing, composing and translating songs for myself in the country genre and, together with my regular producer Harrie van den Heuvel, I also create songs for  various Dutch singers.


                                                  "And I'm not done yet"