De line -up is compleet!
We zijn begonnen met het samenstellen van het repertoire. Dat doen we door een X aantal nummers te kiezen uit meerdere voorstellen van de afzonderlijke leden van de band zodat iedereen wat van zijn muzikale voorkeur terug ziet in de set lijsten.
Dat zullen voornamelijk  de betere pop/rock nummers zijn uit de vorige eeuw omdat daar nu eenmaal onze muzikale roots liggen. We gaan datgene doen waarmee het voor ons allemaal ooit  begon en dat is het samen maken van muziek die we leuk vinden voor ons  plezier.  Binnenkort meer !

The line-up is complete!
We 've started putting together the repertoire. We do this by choosing X number of songs from several proposals from the individual members of the band so everyone sees some of their musical preferences reflected in the set lists.

These will mainly be the better pop/rock songs from the last century because that is where our musical roots lie. We are going to do that  how started for all of us  and that is making  music we like for our pleasure. More coming soon !

The Band:

Bert Kabelaar
ex- December    Guitar

Frenk Falize
ex- Island     Drums

Wim Bakker
ex- December      Keys

Ingrid Striek
The Dutch Cher    Vocals

William Tüss
ex- Major League  Bass

Wil Balfoort
ex- Liberty   Vocals

Harrie van den heuvel 
ex- Summerland   Guitar